Sprzęt Medyczny

Sprzęt i aparatura medycznaELMEDICA                       "Ludzkie zdrowie- nasza pasja..." 

Sprzęt Medyczny 
Jesteśmy odpowiedzialna za planowanie i zakup większości usług NHS dla mieszkańców Liverpoolu, w tym za opiekę, jaką otrzymują w szpitalach i klinikach środowiskowych. Ten proces nazywa się uruchomieniem. Od kwietnia 2015 r. Mieliśmy również obowiązek świadczenia usług GP w
 Clinical Commissioning Group (CCG) jest odpowiedzialna za planowanie i zakup większości usług NHS dla mieszkańców Liverpoolu, w tym za opiekę, jaką otrzymują w szpitalach i klinikach środowiskowych. Ten proces nazywa się uruchomieniem. Od kwietnia 2015 r. Byliśmy również odpowiedzialni za usługi GP w Liverpoolu.

Możesz przeczytać więcej o  i strukturze  w Polsce na stronie NHS Choices

CCG jest organizacją członkowską, która obejmuje całą praktykę lekarską 92 GP Liverpoolu. Nasza Konstytucja określa nasze obowiązki i sposób podejmowania decyzji. Możesz również przeczytać o naszej wizji, wartościach i celach.

Współpracujemy ściśle z osobami zaangażowanymi w świadczenie opieki w mieście, takimi jak lokalne szpitale i Rada Miasta Liverpool, aby upewnić się, że usługi NHS zaspokajają potrzeby naszej populacji. Jednym z narzędzi, które stosujemy w tym celu, jest wspólna ocena potrzeb strategicznych (JSNA), która określa obecne i przyszłe priorytety w zakresie zdrowia i dobrostanu.

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad Zdrowym Liverpoolem - pięcioletnim planem poprawy usług zdrowotnych i zdrowotnych w mieście.

http://www.euro-medical.pl/stojaki-na-kroplowke
http://www.euro-medical.pl/asystory-medyczne
http://www.euro-medical.pl/fotele-do-pobierania-krwi
http://www.euro-medical.pl/kozetki-lekarskie
http://www.euro-medical.pl/stoly-do-przewijania-niemowlat
http://www.euro-medical.pl/stoly-zabiegowe
http://www.euro-medical.pl/wozki-zabiegowe
http://www.euro-medical.pl/szafy-lekarskie
http://www.euro-medical.pl/parawany-medyczne
http://www.euro-medical.pl/fotel-okulistyczno-laryngologiczny
http://www.euro-medical.pl/wozki-transportowo-kapielowe

Aparatura Medyczna


Współpracujemy ściśle z osobami zaangażowanymi w świadczenie opieki w mieście, takimi jak lokalne szpitale i Rada Miasta Bielsko-biała, aby upewnić się, że usługi NHS zaspokajają potrzeby naszej populacji. Jednym z narzędzi, które stosujemy w tym celu, jest wspólna ocena potrzeb strategicznych (JSNA), która określa obecne i przyszłe priorytety w zakresie zdrowia i dobrostanu.

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad Zdrowym Liverpoolem - pięcioletnim planem poprawy usług zdrowotnych i zdrowotnych w mieście.

 

Mamy siedzibę w Bielsku-białej, który jest bardzo blisko Aglomeracji Śląskiej z łatwym dostępem do autostrad i dworców kolejowych. Ta doskonała lokalizacja w Wielkiej Brytanii zapewnia nam sprawne przesyłanie towarów. Mamy niewielki zespół, który ściśle ze sobą współpracuje, aby zapewnić doskonałą obsługę posprzedażną i upewnienie się, że otrzymasz towar medyczny na czas. 

Sprzęt Medyczny

 

Nie możemy przyjąć żadnych zamówień na spersonalizowane produkty przez telefon. Wszystkie zamówienia na przedmioty wymagające grawerowania laserowego muszą być umieszczone w Internecie przy użyciu wygrawerowanego pola tekstowego dla poszczególnych przedmiotów.
Wszystkie zamówienia złożone przed 16:30 od poniedziałku do piątku będą przetwarzane tego samego dnia i wysłane przez kuriera Royal Mail lub Interlink. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem śledzenia strony internetowej dane zostaną automatycznie wysłane po wysłaniu na adres e-mail podany w zamówieniu. Zamówienia nie są przetwarzane przez weekend.
Ograniczone korzystanie z telefonów komórkowych w obszarach przeznaczonych dla pacjentów w szpitalach wydaje się trudne do wyegzekwowania, biorąc pod uwagę wzrost wykorzystania i zmniejszanie się rozmiarów tych urządzeń. Opisano niekompatybilność elektromagnetyczną telefonów komórkowych pierwszej generacji (tj. GSM) ze sprzętem medycznym. Niewiele jest informacji na temat bezpieczeństwa nowych technologii komunikacji mobilnej.
Wniosek
Pomimo wymagań bezpieczeństwa elektronicznego sprzętu medycznego określonych w normach międzynarodowych, urządzenia OIOM są nadal podatne na zakłócenia elektromagnetyczne powodowane przez bezprzewodową technologię telekomunikacyjną nowej generacji. Ograniczone używanie telefonów komórkowych na oddziałach intensywnej terapii jest nadal uzasadnione.